Oferta


Realizacja izolacji:
rurociągów wody lodowej,
armatury wody lodowej,
maszynowni wody lodowej,
kanałów wentylacyjnych,
węzłów i central,
rurociągów wody grzewczej,
armatury,
zbiorników,
z wełny mineralnej, dla instalacji:
grzewczych,
wentylacji,
przemysłu.